Det skal du vide om ATP

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er en lovpligtig pensionsopsparing, som du sparer op til via din løn og får udbetalt sammen med din folkepension. Men hvorfor er ATP lovpligtig, hvor meget får du udbetalt og hvor længe? Få svaret her.

ATP - rådgiver

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en individuel og lovpligtig pensionsopsparing, der udbetales sammen med folkepensionen, lige så længe du lever. ATP blev oprettet i 1964 under den socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag. Allerede dengang var tendensen, at vi blev ældre og ældre, og for at lette den økonomiske byrde for staten og samtidig sikre en fælles levestandard for pensionister i det danske velfærdssamfund skabte man denne arbejdsrelaterede og obligatoriske tillægspension.

Vidste du, at …
hvis du er selvstændig skal du selv aktivt tilmelde dig ATP?

Sådan fungerer det

Som lønmodtager indbetaler du automatisk til ATP, som bliver trukket sammen med skatten. Du betaler det samme som alle andre, dog reguleret i forhold til hvor meget du arbejder. Som fuldtidsansat løber det op i 284 kroner om måneden. Heraf betaler du selv 90 kroner, mens din arbejdsgiver betaler de resterende omkring 190 kroner. Hvor meget du kan se frem til at få udbetalt, når du går på pension, afhænger således af, hvor mange år og hvor mange timer om måneden du har arbejdet.

Dækning ved dødsfald

ATP indeholder også en dødsfaldsdækning på 50.000 kroner før skat, som bliver udbetalt til din nærmeste pårørende til dækning af blandt andet begravelsesudgifter.

At afdøde skal være under 70 år, for at familien kan få udbetalt dødsfaldsdækning på 50.000 kroner før skat, er en tilføjelse i denne artikel, som ikke var med i magasinet.

Udbetalingen kan ske til både ægtefælle, børn eller en samlever, som du minimum har boet sammen med i to år. Afdøde skal dog være under 70 år, for at familien kan få udbetalt dækningen. Der afskrives 10.000 kroner af beløbet hvert år fra det 66. år.

 

Tip!
Du kan altid tjekke din ATP-saldo på din lønseddel eller på pensionsinfo.dk

Argumenter for ATP:

• ATP er et solidarisk velfærdssystem, der sikrer en grundlæggende levestandard i Danmark, fordi vi alle sammen sparer op på lige vilkår til vores pension
• ATP giver dig en billig og livslang pension, som trækker renter hele din levetid
• Du er sikret en vis levestandard, når du bliver ældre, uanset om du har haft en høj eller lav løn
• ATP gælder hele livet og stopper altså ikke pludselig, selv hvis du bliver meget gammel
• Du sikrer dine pårørende gennem ATPs dødsfaldsdækning

Argumenter i mod ATP

• ATP er et levn fra fortiden
• Du kan ikke ændre på størrelsen af din indbetaling til ATP, da satserne er fastsat af staten ud fra, hvor mange timer du arbejder – og du kan heller ikke vælge ATP fra, da indbetalingen er obligatorisk
• Din ATP kan påvirke dine muligheder for at få andre offentlige tilskud så som pensionstillæg og nedsat licens. Hvis du har indbetalt meget til ATP, kan du ende med at være dårligere stillet end dem, der ikke har sparet så meget op over årene
• Du skal være i arbejde for at kunne indbetale til ATP. Hvis du har stået uden for arbejdsmarkedet det meste af dit liv, vil du ikke få ubetalt ATP.

Om eksperten
Susanne Arvad, direktør og ejer af Arvad Finanshus, der yder uvildig økonomisk rådgivning

Lime.dk og magasinet LIME udgives i samarbejde med Netto