Du smitter andre med dine følelser

Næste gang du møder op på arbejde med et ansigt som en sur smiley eller indtager et selskab med ét stort grin, så læg mærke til, hvordan dine følelser smitter andre. Helt tilbage fra urtiden har vi mennesker nemlig været kodet til automatisk at aflæse og efterabe andres følelsesudtryk.

følelser

Smil til verden, og verden vil smile til dig. Det er måske et fast og noget fortærsket udtryk, men ikke desto mindre er der videnskabeligt belæg for, at det passer. En række forskere har nemlig undersøgt, hvordan følelser opstår i hjernen, og de har fundet ud af, at registret af grundlæggende følelser fra angst og vrede til overraskelse og glæde smitter fra menneske til menneske. Et indbydende smil fra en fremmed på gaden vil automatisk drive mundvigene opad og tænde følelsen af glæde i kroppen, mens eksempelvis mødet med en vred kollega sandsynligvis vil få os til selv at lægge ansigtet i vrisne folder. Vi kan slet ikke lade være.

“Evnen til at aflæse og kopiere andre menneskers følelser er et grundlæggende instinkt og vigtigt for vores overlevelse, fordi det gør os i stand til at indgå i et fællesskab, selv om vi ikke taler samme sprog,” fortæller Mette Bohn Jespersen, som er psykolog ved Frivilligcenter SR-Bistand og har studeret, hvordan følelser smitter fra menneske til menneske.

Advarer om farer

Forestil dig, at du rejser i et land, hvor du ikke taler sproget. Du befinder dig midt i en stor forsamling af mennesker, hvis ansigter pludselig fyldes af rædsel, inden de flygter. Sandsynligvis vil du ikke sætte dig ned og tænke over, hvorfor de mon så ud, som de gjorde, men i stedet reagere ved at flygte samme vej. Inden du nåede at analysere situationen nærmere, aflæste dine neuroner i hjernen nemlig de andre menneskers ansigtsmimik og sendte direkte besked til faredetektoren amygdala i den primitive del af hjernen, der reagerer på trusler. Du blev altså selv bange og flygtede.

Det tænkte scenarie er måske en anelse karikeret, men ikke desto mindre et eksempel på, hvornår følelsessmitte er vigtigt for vores overlevelse. Andre menneskers følelser kan med andre ord advare om, at der er fare på færde.

Et indbydende smil fra en fremmed på gaden vil drive mundvigende opad og tænde følelsen af glæde i kroppen

“I dagens globaliserede verden kan vi kommunikere med folk fra hele kloden, men afkodningen af følelser er stadig vigtig i vores daglige kommunikation. Et ansigtsudtryk kan for eksempel advare om ikke at komme for nær en person,” siger Mette Bohn Jespersen.

Læs også: Sådan kan musik påvirke dit humør

Ansigtsmimik udløser følelser

Den amerikanske hjerneforsker Richard Davidson, der er ekspert i, hvilken betydning meditation og mindfulness har for hjernen, har forsøgt at kortlægge de komplekse mekanismer, der gør, at vi smitter hinanden med følelser. Hans forskning viser, at vores hjerner er udstyret med spejlneuroner, der kan afkode og afspejle følelsesudtryk hos andre mennesker.

Groft forsimplet læser spejlneuronerne et andet menneskes ansigtsudtryk og oversætter det ved at sende signal til ens egen ansigtsmuskulatur om at indtage en lignende mimik. Det opsigtsvækkende i forskningen har været, at mimikken rent faktisk udløser samme følelse i vores egen krop – i form af en række signalstoffer som endorfiner ved glæde eller stresshormoner i faresituationer. Dermed er der videnskabelig dokumentation for, at følelser bogstavelig talt smitter. Vi forstår simpelthen andre mennesker ved at kopiere dem.

Et hold schweiziske psykologer lavede for eksempel et eksperiment, hvor en række testdeltagere skulle se filmoptagelser af et ægtepar, der skændtes. Ved hjælp af elektroder kunne forskerne konstatere, at forsøgspersonernes stresscentre arbejdede på højtryk, selv om de ikke var involveret i diskussionen. Selv da lyden blev slået fra, var tilskuerne påvirket.

Brug smitten konstruktivt
  • Vær bevidst om, hvilket humør du er i, og hvordan du dermed påvirker personer omkring dig.
  • Står du over for en presset situation, kan det måske gøre tingene nemmere, hvis du møder op med et smil.
  • Smil kan i sig selv ikke fordrive nedtrykthed. Men ved at blive mødt med smil og selv smile igen kan du rykke lidt ved de grundlæggende negative følelser.
  • Har buschaufførens sure fjæs forvandlet dit gode morgenhumør til irritation, kan du minde dig selv om, at du blot er blevet smittet med hans følelse for en stund, men at det ikke ændrer ved dit grundlæggende gode humør.

Dit humør gør indtryk

Når vi oplever, at andre mennesker græder, aktiveres altså de samme centre i hjernen, som når vi selv græder. Hvis et selskab bryder ud i klukkende latter, tændes de hjernecentre, der er aktive, når vi selv griner. Samme mekanisme er i spil, når vi får en lille baby i armene og fyldes af omsorg. Støder vi på en, der har slået sig, fyldes vi af empati og stopper op for at hjælpe.

Lime.dk og magasinet LIME udgives i samarbejde med Netto