Så vælg dog!

Stiller du nogle gange dig selv spørgsmålet, om du er gift med den rigtige – eller om du burde have valgt et andet job? Vi lever i en tid, der giver os en overflod af valg. Og mange gange undgår vi at tage stilling, fordi vi er for bange for at vælge forkert. Acceptér i stedet, at livet også rummer forkerte valg.

At vælge og tage beslutninger

Har du prøvet at stå i et stort dilemma? Så ved du, hvor ubehageligt det er at skulle træffe en stor beslutning og at vælge – for bordet fanger, og hvad hvis du vælger forkert? Vi lever i en mulighedernes tidsalder, og det gør det ikke nemmere at vælge. For hvad har du egentlig lyst til at bruge dit liv på? Hvad gør dig lykkelig? Hvad er dit potentiale?

Ubegrænset valgmuligheder

For hundrede år siden lå det fra fødslen i kortene, hvad man blev til. Hvis din far var skomager, så var skoene også din skæbne. I dag er vores arbejdsliv ikke på forhånd fastlagt, og vi kan skifte job og karriere mange gange i løbet af livet. Vi har mange valg, og det gælder også den måde, vi indretter vores familieliv på. For eksempel kan vi gifte os lige så ofte, vi vil, og få børn med forskellige partnere og i det hele taget leve i 37 forskellige familieformer. Og så kan vi bo, hvor vi vil – vi er langt mere socialt og globalt mobile end nogensinde før.

Flygtigheden er over os

De mange valgmuligheder, vi har i dag, når det gælder eksempelvis uddannelse, arbejde og familieformer, rummer en flygtighed, som ikke er god for os, mener psykoterapeut Vibeke Dyhrcrone.

Nogle af os bliver rigtig længe i dilemmaet og undlader at vælge. Men ikke at vælge er også et valg.

“Det første problem kan være, at vi måske ikke vælger så helhjertet, fordi vi har en antagelse om, at vi altid kan vælge om igen. Simpelthen at der i tilværelsen altid er en kattelem, vi kan snige os ud af. Der er altid nye muligheder, vi får altid en chance til,” siger hun. Omvendt er vores tid også præget af det helt modsatte – nemlig at vi ikke tør vælge.

Svære valg gør os handlingslammede

“Når vi vælger noget, så fravælger vi noget andet, som måske kunne have tjent os bedre. Det kan derfor føles som at stå med kniven for struben, for hvad nu hvis vi ikke får valgt rigtigt. Det kan skabe en stor usikkerhed og angst i os. Når vi står over for at skulle træffe vigtige valg, kunne vi sommetider ønske os, at vi kunne slå op i en bog og få svar på, hvad der ville være det rigtige at gøre. Vi bliver konfronteret med vores ensomhed og tunge ansvar, og vi kan være så tyngede og bange, at vi bliver handlingslammede,” siger psykoterapeut Vibeke Dyhrcrone.

Når du ikke vælger, træffer du alligevel et valg

Nogle af os bliver rigtig længe i dilemmaet og undlader at vælge. Men ikke at vælge er også et valg.
“Det, vi frygter ved valg, er de konsekvenser, det kan have for os: Hvad vil det betyde for mig og mine omgivelser? Og der vil altid være konsekvenser forbundet med at vælge, men det er der også ved ikke at vælge. Tit gør vi os det ikke bevidst, og vi tror, at når vi ikke vælger, så har vi i hvert fald ikke gjort noget forkert. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Det kan have meget alvorlige konsekvenser ikke at vælge,” siger Vibeke Dyhrcrone.

3 afgørende valg

Frygten for konsekvenserne

Mange af os har en forestilling om, at vi kan vælge os til det gode liv. Men Vibeke Dyhrcrone peger på, at der i livet er indbygget nogle begrænsninger, som vi hverken kan vælge eller fravælge. Vi er underlagt nogle eksistentielle vilkår, som vi ikke kan gøre noget ved, og som altid vil udfordre os.  Store spørgsmål om frihed, ensomhed, mening og om døden. Det kan gøre valg svære for os.

Læs også: Søren Kierkegaards råd om kærlighed

“Vi er for eksempel kun her på jorden i et begrænset tidsrum. Vi er kun unge og produktive i en periode af vores liv, og det vil sige, at der er grænser for, i hvilken udstrækning vi kan påvirke vores eget liv gennem vores valg og handlinger. Der er også forskel på, hvordan vi, når vi kommer til verden, er fysisk og psykisk udrustede. Livet forandrer sig hele tiden, så det, vi magtede i går, magter vi måske ikke i morgen,” siger psykoterapeuten.

Det kan føles bittert, når andre træffer valg for en

“Livet beder os om noget til forskellig tid og om virkelig at gøre op med os selv, hvad der er engagerende og meningsfuldt for os. Hvis vi ikke har modet til at vælge, men blot lader tiden gå eller lader andre vælge for os, så kan vi på et tidspunkt opdage, at vi står tilbage uden at have afprøvet vores muligheder og begrænsninger. Det kan føles meget bittert og langt mere bittert end at have truffet et valg, der viste sig at være forkert,” siger Vibeke Dyhrcrone.

Life is like a box of chocolates. You never know what you are gonna get.

– Forrest Gump

Det gode liv?

Vibeke Dyhrcrone mener, at angsten for at træffe et valg også hænger sammen med en overbevisning om, at man skal vælge rigtigt, fordi rigtige valg bringer os tættere på succes.
“Mange af os har en antagelse om, at livet går ud på at blive en succes, og at det er vejen til livslykke. Men er det virkelig det, livet går ud på; at være en succes? Og i hvis øjne? Hvis målet er at leve op til idealbilledet af det vellykkede liv, så kan livet gå hen og blive hårdt for os. Her er der nemlig ikke plads til fejltagelser, nederlag og fiasko. Ethvert valg vil i dette perspektiv føles som et spørgsmål om liv eller død for os,” siger psykoterapeuten.

“Måske handler tilværelsen mere om, at vi skal turde engagere os i den. Og turde livets forandringer på godt og ondt med de dårlige beslutninger og fejlvalg, vi uundgåeligt kommer til at begå. Med denne indstilling kan vi måske i højere grad glæde os over, når vi nogle gange vælger rigtigt og har en oplevelse af, at livet er let. Dybest set handler det om accept af, at livet både er medgang og modgang og grundlæggende fuld af modsætninger og dilemmaer.”

Man kommer bedre videre, når man giver sig selv lov til at standse op og reflektere over sine valg.

Jeg valgte forkert – hvad gør jeg nu?
  • Tag ansvaret på dig, og erkend, at det var dig, der valgte forkert.
  • Acceptér, at det ikke var det rigtige valg, og at det var det, du gjorde. Du er jo bare et menneske.
  • Reflektér over dit valg, og lær af det.
  • Tilgiv dig selv. Hvis du bebrejder dig selv, så forsøg at tilgive dig selv i stedet for at tænke over alt det, du er gået glip af. Du havde måske valgt anderledes, hvis du vidste det, du ved i dag. Men du havde jo ikke den viden, da du traf dit valg.

At springe ud i det uvisse

At komme godt igennem et vanskeligt valg handler ifølge Vibeke Dyhrcrone om at turde træde ud i det uvisse. Også selv om det er angstprovokerende, og vi risikerer at fejle.
“Nogle gange drejer vi til højre, hvor vi bagefter kan se, at det havde været smartere at dreje til venstre. Vi har to muligheder, når vi træffer det forkerte valg: Enten kan vi betvivle vores egne evne til at vælge, lade os handlingslamme og måske blive bitre på sigt over, at livet blev, som det gjorde. Eller også kan vi acceptere, at vi valgte forkert, og at det fik negative konsekvenser,” siger Vibeke Dyhrcrone.

Reflektér over dine valg

Hun mener, at du kan begrænse skaderne ved at tage ansvar for, at de var fejlvalg. Og nu bliver du sikkert provokeret, men det handler simpelthen om at lære af sine fejl.

“Man kommer bedre videre, når man giver sig selv lov til at standse op og reflektere over sine valg. Det kan hjælpe at tænke over, hvordan ens livssituation så ud, da man traf sit forkerte valg, så bliver det måske tydeligt for en, at man gjorde det, man magtede på det givne tidspunkt. Ved at vedkende sig ansvaret for valget kan man bruge den visdom, man kan trække ud af det, fremadrettet. Måske opdager man i denne proces nogle sider af sig selv, som man fremover bør give mere opmærksomhed for at kunne leve mere ansvarligt og derved åbne muligheden for at nærme sig det, man på et dybere plan ønsker i tilværelsen,” siger Vibeke Dyhrcrone.

Sådan vælger du rigtigt!

1. Giv dig god tid:
Det rigtige valg kan tage tid at komme frem til, og nogle gange kan tiden komme dig til hjælp, når du ikke ved, hvad du vil.

2. Vær ikke bange for at vælge:
Det kan være angstprovokerende ikke at vide, hvad du skal vælge. Vi kan godt lide, at tingene er sorthvide, fordi vi så ved, hvilken vej vi skal gå. Så når tingene er mere komplicerede, kan vi blive dybt frustrerede over ikke at vide, hvad vi skal gøre. Acceptér i stedet for, at du er i tvivl, at du er frustreret, og så kan du bedre finde ud af, hvad det egentlig er, du vil.

3. Tving ikke en beslutning frem:
Den rigtige beslutning skal føles godt i maven, og hvis du tvinger den frem uden at lytte til dig selv, bliver det ikke en god beslutning.

4. Husk, du kan vælge om:
Det er ikke er verdens ende at vælge forkert. Ofte kan vi vælge om, eller også kan vi begrænse skaderne af vores valg.

Lime.dk og magasinet LIME udgives i samarbejde med Netto