5 tip: Sådan søger du fonde og legater

Det kan være en jungle at finde frem til de helt rigtige fonde og legater til dit projekt. Derfor får du her et overblik over, hvordan du gør, og hvad du kan søge om penge til.

Fonde-og-legater

Måske går du med en drøm i maven. Om at starte en ny uddannelse, en forening eller et fedt kunstnerisk projekt op. Det eneste, der holder dig tilbage, er manglende finanser. Før du opgiver og ligger drømmen på hylden, så stop op og se på muligheden for at få penge til drømmen ved at søge fonde og legater. Mange er slet ikke klar over, at de faktisk kan søge legater og fonde til alt mellem himmel og jord.

Det kan du søge om støtte til

Du kan søge legater til mange forskellige formål med fokus på alt fra uddannelser, iværksætteri, faglige projekter på tværs af brancher til enlige forsørgere og behandlinger i forbindelse med sygdomsforløb, eksempelvis diabetes. Derudover gives der økonomisk støtte til enlige mødre, sygdomsramte, kunstneriske og kulturelle formål samt til kvinder med få økonomiske ressourcer. Eksempelvis støtter Frøken Marie Månssons Legat kvinder med et lavt rådighedsbeløb.

Eksperten

Søren Madsen er legatrådgiver og stifter af fundraising.how, som er specialister i fondsansøgninger og legater.

Søg på den rigtige måde

Der er forskellige ansøgningsprocedurer til de forskellige fonde og legater. Mange fonde har fastlagte ansøgningsskemaer, der er lige til at gå til, mens andre i stedet har en fri ansøgningsproces. Den frie ansøgningsproces betyder, at fondsadministrationen lader det være op til den enkelte ansøger at udforme og strukturere ansøgningen. Fonde med en fri ansøgningsproces kan være udfordrende at søge, da det stiller endnu større krav til, at du har sat dig ind i legatsøgning og kan overbevise dem om, at du er den rette til at modtage et af deres legater.

Skriv en god ansøgning

Du skriver en god ansøgning ved at være kortfattet, præcis og ved at målrette ansøgningen til den pågældende fond. Det duer ikke, at du laver en standardansøgning til fem forskellige fonde, for det kan de lynhurtigt se. Når du målretter din ansøgning, viser du, at du er fuldt ud bevidst om, hvilke formål fonden støtter, og hvordan du kan leve op til formålene. Hvordan ansøgningen rent indholdsmæssigt struktureres bedst, afhænger naturligvis også af det formål, du søger støtte til, men det er et godt råd altid at lægge vægt på dit eget behov og sætte det i relation til fondens formål.

Det må du bruge pengene til

Du må kun bruge pengene til det formål, det er bevilget til. Hvis du søger legater til at skrive en bog, så må du kun bruge pengene til det. Du må ikke bruge en slat af pengene på en ny sofapude eller en fødselsdagsgave. Fondene bliver primært administreret af danske advokater og store selskaber, som kan kræve dokumentation, hvor du skal gøre rede for, hvordan du har brugt pengene.

Når du skal betale skat

Det varierer, om du skal betale skat af de penge, du får gennem en fond eller legat. Hvis du søger legat til en studierejse i udlandet, behøver du ikke betale skat. Fonde og legater til enkeltpersoner med socialt eller sygdomsrelateret formål kan også søge om ikke at betale skat af pengene. Men fordi det varierer, er det en god idé, du undersøger, om dit specifikke legat er skattepligtigt.

Lime.dk og magasinet LIME udgives i samarbejde med Netto