4 (forkerte) fordomme om dem, der tager sig af os andre

Der hersker mange fordomme om nogle af velfærdssamfundets vigtigste jobs. Kan en sosu-assistent kun give støttestrømper på, og kræver det mere end en hyggetante at være pædagogmedhjælper? Vi tester fire fordomme her.

Varme hænder - penSam

De går ofte under navnet ‘de varme hænder’, fordi de arbejder direkte med andre mennesker, men selvom de gør en kæmpe forskel for andre hver dag, er det ikke altid, at de får den anerkendelse, de fortjener. Vi har testet 4 fordomme om rengøringsassistenten, pædagogmedhjælperen, social- og sundhedsassistenten og portøren her.

Rengøringsassistenten

Fordom: “Alle og enhver kan vel svinge en støvsuger”

Virkelighed: Det kræver ikke blot, at man kan bruge en kost og en spand at være rengørings­assistent, men også gode planlægningsevner og et godt overblik. Der findes meget profes­sionelt rengøringspersonale, der er uddannet. Derfor har mange, ud over helt grundlæggende fagviden om rengøring, også lært om vedligehol­delse, og hvordan man laver små reparationer. Rengøringspersonale er også fuldt ud i stand til at tilberede og anrette mad. Og har man speciale i hospitalsservice, lærer man også at arbejde med patienter som for eksempel at hjælpe med praktiske opgaver, når nogen dør.

Pædagogmedhjælper

Fordom: “Arbejdet består i trøst, bleskift og snotnæser”

Virkelighed: Børn, der går i vuggestue og børnehave, er nok små, men de er i rivende udvikling. Derfor kræver det stor omsorg, voksenstøttet leg og interaktion at være pædagogmedhjælper. Børnene skal nemlig lære dem selv og omverdenen at kende. Mange pædagogmedhjælpere er uddannet Pædagogisk Assistent – en uddan­nelse, der kan tage alt fra et halvt år til næsten tre. Det kræver også stor pædagogisk indsigt, hjertevarme, refleksion, tålmodighed og forståelse at arbejde med småbørn uden sprog. En pædagogmedhjælper er jo hver eneste dag med til at forme fremti­dens små samfundsborgere.

varme hænder - pensam

Social- og sundhedsassistent

Fordom: “Det kræver ikke just et geni at tørre andre i bagen og give støttestrømper på”

Virkelighed: Det tager knap fire års uddannelse at blive sosu-assistent, og det gør det, fordi det er et komplekst arbejde, som handler om meget mere end personlig hygiejnepleje og hjælp til påklædning. Jobbet kræver fagviden omkring alt fra medicinhåndtering og sårpleje til motivationssnakke, og ikke mindst udpræget empati og professionalisme. Sosu-assistenter er autoriserede sundhedspersoner på hospitaler, i hjemmeplejen og mange former for bofællesskaber, og de tager sig af alt fra børn og unge til ældre og psykisk syge. Selvom arbejdet kræver en bred pallette af menneskelige kvaliteter, så kræver jobbet i den grad også stor sundhedsfaglig ekspertise. I 2017 blev uddannelsen oprustet fagligt, for sosu-assistenter står nemlig overfor mere komplicerede sygdoms- og plejeopgaver i takt med, at de ældre bliver stadig ældre. Selvom sosu-assistentuddannelsen er populær, bliver der dog uddannet for få i forhold til behovet for uddannet fagpersonale i dag. Og behovet bliver endnu større i fremtiden.

Portør

Fordom: “Portører er anonyme sengeskubbere”

Virkelighed: Man skal faktisk være af en særlig støbning, for, med is i maven, at transportere både folk med hjertestop, børn med brandsår og almindeligt syge patienter fra a til b. Foruden mentalt robust, skal en portør også være fysisk stærk, da arbejdet indebærer en del tunge løft. Men portøren står også tit for vedligeholdelse af tekniske apparater, opfyldning af iltflasker og endda akut hjertemassage under transport. Det er ikke den faggruppe, man som patient eller pårørende taler mest med, med de udgør en central brik i hospitalsvæsenet.

Tilhører du en af de faggrupper, vi her netop har aflivet fordomme om?

Så er du en af dem, der hver dag gør en stor forskel for andre mennesker. Men husker du også at passe på dig selv?

  • Det er vigtigt at have en god livline, hvis du bliver skadet eller syg i dit arbejdsliv – og lige så vigtigt, at du kan nyde dit otium, når dit arbejdsliv er slut. At du kan fortsætte dit liv fuldstændig, som du plejer. En pensionsopsparing er derfor en omsorg for dig selv, som du skal nyde, at du har.
  • Pension betyder, at du kan se frem til din pensionisttilværelse med ro i maven. Hos PenSam får du en livslang pension som supplement til dine offentlige ydelser, så du og din familie kan føle jer trygge.
  • Pension er måske ikke først noget, du får brug for, når du bliver gammel. Livet er uforudsigeligt, og måske stopper du med at arbejde, før du egentlig havde beregnet.
  • Hos PenSam får du også forsikring ved sygdom og førtidspension.
  • Pension er en investering i dig selv, og hos PenSam er der altid gode råd at hente. Både personlig vejledning i forbindelse med sygdom – og stor ekspertise i at forvalte din pensionsopsparing.
    indhold

Læs mere på pensam.dk

Lime.dk og magasinet LIME udgives i samarbejde med Netto