Få gode råd til, hvordan du styrker dit barns venskaber

Venskaber styrker både dit barns selvtillid, sundhed og de sociale såvel som sproglige kompetencer. Men hvad gør du, hvis dit barn kun har få eller slet ingen venner? Vi spurgte en ekspert om, hvordan du kan støtte dit barn i at opbygge gode venskaber.

venskab

“Mor, må Sille komme med hjem og lege i morgen?”
Dit barn har sikkert stillet spørgsmålet de første 20 gange. Og venskaber er ikke bare dejlige for børn. Evnen til at knytte venskaber og lege med andre børn har afgørende betydning, både for børnenes trivsel her og nu, men også for deres videre udvikling, læring og sundhed. Det forklarer Annegrethe Ahrenkiel, der har forsket i børns venskaber i Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet. Hun understreger, at leg er en afgørende del af børns venskaber.

“Hvis børn ikke oplever, at de har venner, har de svært ved at udvikle sig, og for børn hænger venskaber og leg meget sammen. De opbygger nogle mentale legeuniverser, som kan vare i flere timer, fordi de griber det, som det andet barn kommer med. De udvikler legen, mens de leger, og på den måde lærer de samtidig,” siger Annegrethe Ahrenkiel.

Voksne leger knap så godt

Når børn leger med hinanden, lærer de at sætte sig i andres sted og se en sag fra flere sider. De stimuleres ikke på samme måde, når de leger med voksne.
“Fra forskningen ved vi, at når nogle børn blev spurgt, om de kunne være venner med voksne, var svaret: “Nej, for så skal man jo lære dem en leg først!” Det betyder meget, at de leger med en, der har samme fantasi og forestillingsevne. De lærer at lytte til hinanden og begå sig socialt,” siger Annegrethe Ahrenkiel og tilføjer, at børn godt kan finde ud af at indrette lege, så de inkluderer andre børn, der for eksempel er mindre eller har særlige behov.

Vidste du, at børn fra fireårsalderen begynder at lave regler for legen, for eksempel om hvem der kan hvad, eller hvem der skal hvilke roller?

“Der er forskning, som viser, at børn tildeler hinanden roller, som de ved, at de kan klare. Samtidig er legen betydningsfuld for børns læring både sprogligt og socialt, fordi de aftaler rammerne og forhandler om legens betingelser, mens de leger. Det er det, de gør, når de skifter til datid og siger, “og så sagde vi, at moren skulle ud at købe ind.” Leg er jo også en form for identitetsafprøvning, så hvis det ikke fungerer, kan børnene altid sige, “det var bare noget, vi legede,” uden at tabe ansigt,” fortæller Annegrethe Ahrenkiel.

Støt dit barns venskaber

Børn, der har nemt ved at afkode de sociale spilleregler, har ofte nemt ved at få venner, mens andre kan have sværere ved det. Der er flere ting, du kan gøre, hvis dit barn har svært ved at få venner. Men undgå at blande dig på en måde, så dit barn kommer i klemme eller bliver forlegent. Annegrethe Ahrenkiel giver gode råd til, hvordan du skal hjælpe dit barn med venskaber i forhold til deres aldersgruppe.

Læs også: Få bedsteforældrene på banen, så du kan holde lidt mere fri

Venner i børnehaven

Selv helt små vuggestuebørn er optaget af andre børn og lærer af at observere hinanden. Fra cirka treårsalderen kan du lave sagtens lave legeaftaler med andre børn, som dit barn trives med. Hvis dit barn har svært ved at inkludere sin ven i legen eller vil bestemme det hele, kan du hjælpe med forslag til, hvad de kan lege, så begge kan være med. Men lad være med at gribe for meget ind, for de lærer faktisk at forhandle af at være uenige. Legen kan jo først fortsætte, når børnene finder en løsning, som begge kan acceptere.

Vidste du, at børn først rigtig begynder at kunne lege med hinanden fra treårsalderen? Inden da spejler de mest hinanden

Som forælder kan man for eksempel gribe ind i miljøet og sige, “hvad med at I gik ind i stuen og legede i stedet for?” Indimellem hjælper det på en konflikt, at børnene skifter miljø, som måske kan inspirere til en ny leg eller bare give luftforandring.

Det skal du gøre, hvis dit barn ikke har venner i børnehaven

“Man skal først og fremmest tale med pædagogerne i barnets børnehave og høre, om det også er deres oplevelse. Nogle gange kan en enkelt afvisning i en leg i børnehaven blive til et kæmpe drama inde i barnets hoved. Det er vigtigt at finde ud af, hvor stort problemet er, før man sætter alt muligt i gang. Det kan også være, at pædagogerne har nogle andre perspektiver fra deres oplevelser af relationerne.

venskab

Venner i skolen

Jeg kunne godt savne, at man klædte børnene bedre på til konfliktløsning og det sociale i skolen. For man ved, at det, der sker i frikvartererne, selvfølgelig også har en indflydelse på, hvad der sker i timerne. Af samme årsag er der kommet større fokus på pædagogernes rolle i skolen, og de organiserer blandt andet fælles lege for at støtte børns relationer. Som forælder er det stadig en god idé at støtte barnet i at lave legeaftaler. Man kan også prøve at arrangere en ekskursion eller weekendtur for flere børn og deres forældre, så børnene måske kan danne nye alliancer.

Det skal du gøre, hvis dit barn ikke har venner i skolen

“Først og fremmest skal man undersøge, om det er så slemt, som barnet beskriver. Hvis ens bar har det svært, kan man prøve at finde nogle andre sammenhænge, hvor det kan få nogle venner. Det kan være sport, musik eller spejder, som barnet kan gå til.

Vidste du, at børn udvikler både deres motorik, sociale færdigheder og sprog, når de leger?

Det kan være med til at udfordre barnets selvbillede, hvis det pludselig finder ud af, at det er dygtig til fodbold eller kampsport. Det gælder om at finde nogle nye fællesskaber, barnet kan indgå i. Hvis ens barn ikke trives over længere tid, skal man tage det op med læreren og få talt om det generelle sociale klima i klassen.”

Læs også: Det skal du være opmærksom på, når du skal på kør selv-ferie

Venner som tween

Jo større barnet bliver, jo sværere bliver det at blande sig i dets venskaber. Både fordi det helst vil klare sagerne selv, og fordi man ikke kan pådutte sit barn at lege med nogen, som det ikke trives med. Men du kan godt opmuntre barnet til at lave legeaftaler med dem, som det har en spirende interesse for.

Det skal du gøre, hvis dit barn ikke har venner i tween alderen

Det er vigtigt at inddrage klasselæreren og tage det alvorligt. Det er læreren, der kender dynamikkerne i klassen bedst. I min søns klasse var der på et tidspunkt en mor, der skrev ud og sagde, at hendes søn savnede venner, og spurgte, om der var nogen, der ville lave en legeaftale med ham. Og det gjorde min søn, efter at de havde fundet en fælles interesse i skolen. Men det er rigtig svært at lave regler om venskaber. I min søns klasse lavede de en regel om, at man ikke måtte sige nej til, at andre måtte være med i en leg.

venskab

Men så begyndte børnene at komme helt vildt tidligt og spørge alle de andre børn, om de ville lege, så de havde helgarderet sig. Som lærer tror jeg, at det handler om at udfordre de fastlagte gruppedynamikker, der er i en klasse, og prøve at lade børnene indgå i nogle situationer, hvor de kan finde hinanden. Og det kan forældrene bakke op om. Som forælder kan det også være en idé at finde nogle andre fællesskaber for sit barn, som for eksempel fodboldklubben, rideskolen eller musikskolen.

5 gode råd om venskaber
  • Tal med dit barn om, hvordan man er en god ven – og vær en god rollemodel for dit barn.
  • Støt dit barn i at invitere andre børn med hjem – og grib ind, hvis de bliver alt for meget uvenner.
  • Lav legeaftaler med forskellige børn – også dem, som dit barn måske kun leger med en gang imellem. På den måde opstår der nye alliancer mellem børnene.
  • Snak med de andre forældre om, hvordan I kan styrke forholdet mellem børnene. De fleste vil gerne lave legeaftaler med “nye” kammerater.
  • Spørg pædagoger eller lærere, hvordan dit barn har det i børnehaven eller skolen. Det er dem, der bedst kender dit barns relationer til andre børn.

Lime.dk og magasinet LIME udgives i samarbejde med Netto